Xác suất thống kê
Tóm tắt công thức XSTK Tóm tắt công thức XSTK

Mô tả:
Loại: Slide/Bài giảng
Bài giảng XSTK - Thầy Lê Xuân Lý Full Bài giảng XSTK - Thầy Lê Xuân Lý Full

Mô tả: Bài giảng full 5 chap. Chúc các bạn học tốt ^^
Loại: Slide/Bài giảng
Giáo trình XSTK - Thầy Tống Đình Quỳ Giáo trình XSTK - Thầy Tống Đình Quỳ

Mô tả: Chúc các bạn học tốt ^^
Loại: Giáo trình/Sách
Bài giảng cô Thủy_XSTK Bài giảng cô Thủy_XSTK

Mô tả:
Loại: Slide/Bài giảng