Tin học đại cương
Đề thi THĐC của CTTT (đề 1 - 20201) Đề thi THĐC của CTTT (đề 1 - 20201)

Mô tả: Đề đã có sẵn đáp án
Loại: Đề thi/Lời giải
Đề thi THĐC của CTTT (đề 2 - 20201) Đề thi THĐC của CTTT (đề 2 - 20201)

Mô tả: Đề không có đáp án
Loại: Đề thi/Lời giải
250 Bài tập thực hành THĐC 250 Bài tập thực hành THĐC

Mô tả:
Loại: Tài liệu chung
Giải SBT môn THĐC Giải SBT môn THĐC

Mô tả: Nguồn: Nam Nguyễn
Loại: Đề thi/Lời giải